Про нашу компанію

«Лезниківський кар’єр» – одне з найбільших підприємств України, що спеціалізуються на видобутку та переробці будівельного каменю. Розташований за 160 кілометрів від Києва – неподалік села Лизник Житомирського району Житомирської області.

Основний вид діяльності підприємства – видобуток будівельного каменю із власного родовища та його подальша переробка.

0
+
років розвитку підприємства​
0
+
тис. тон виробленої щебневої продукції на рік

Наше виробництво

Наше підприємство має переробні цехи, обладнанні високоякісним обладнанням німецьких та польських виробників – фрезі, канатні машини, полірувальні та фігурні верстати.

Що дозволяє виробляти усі види бруківки – колоту, пиляну, термооброблену та поліровану, архітектурні фігури, плитку, стіновий камінь, бордюр, сляби та інше.

5469244b52e176eb6dd18541e1c27dc4_6

Цех по обробці природного каменю

Виробництво різноманітної продукції із граніту: розпиловка на сляби, поліровка, термообробка.
20220415_112721

Блочний Цех

Виробництво високоякіскої сировини із гранту
macadam1

Дробильний завод

Виробництво щебню та щебневих сумішей
DCIM100MEDIADJI_0155.JPG

Цех по виробництву бруківки

Виробництво бута та бруківки колотого типу

ВІЧНІСТЬ КРАСИ В КОЖНОМУ ВИРОБІ!

Виробляючи продукцію, ми завжди підходимо індивідуально до кожного замовлення, особливо якщо ці вироби в майбутньому прикрашають місце де встановлюються та приносять задоволення всіх оточуючих не на один вік.

Вічність краси в кожному виробі!

Наша історія

 Назва Лезники є яскравим і цінним свідченням до історії поселення та історії мови мешканців Полісся. Лезники — це дериват від апелятива лезиво (в поліських говірках лєзіво). Лезиво поліське або плетениця — засіб зі шкіри, що використовується на Поліссі, для пересування стовбурами високих дерев, що не мають сучків, з метою добування меду з бортей (вуликів), вивішених високо на деревах. Лезники — це люди-виробники лезива. Назва села свідчить, що люди в Лезниках займались бортництвом і виготовляли лезиво для власних потреб і, цілком можливо, для промислу і збуту лезива на ринках в містечку Горошках, або, якщо такі були, у Топорищах. Відомо, що бортництво є широко розповсюдженим заняттям серед мешканців Полісся. Є свідчення про те, що бортництвом займались в поблизьких селах на Волянщині і в Солодирах. В 1860-х роках в Лезники стали прибувати німецькі колоністи.

 У 1811 році село називалось Буда Поташева Кутовська Лезники. Тоді в селі ще щонайменше з 1795 року мешкали вільні люди ремісники-міщани переважно з дрібної руської, польської та литовської шляхти, що були будниками і виготовляли поташ необхідний для місцевих гут — підприємств для виробництва скла. Мешканці Буди Лезників розмовляли польською мовою та, можливо, українською, мали латинські та грецькі імена, були римо-католиками та греко-католиками. Після закриття Росією греко-католицьких церков наприкінці XVIII ст. і примусового перехрещення греко-католиків в російський зразок православ’я деякі з них почали ходити до костелу. Місцеві мешканці були парафіянами костелу Святої Теклі в Топорищі, який звели у 1780-х роках на кошти Теклі Немирич.

Багато місцевих людей, які називають себе поляками, не є етнічними поляками, хоч можуть мати частково польське походження. Їхні прізвища свідчать, що більшість з них походить зі старовинних білоруських та українських боярських та зем’янських родів Великого Князівства Литовського з територій сучасних Білорусі та України. Після Люблінської унії та утворення Речі Посполитої, давши згоду на взаємну інтеграцію литовсько-руських земель та польських, вони були інтегровані в цю державу, вважаючи її своєю, а себе – її громадянами, називали себе поляками, застосовуючи це поняття в значенні політоніма: “мешканці держави Полонія”, за аналогією до литвинів як мешканців Литви та москвинів як мешканців Московії. При цьому це не заважало литвинам (сучасним білорусам та литовцям) писати: “ми, литвини, як добрі поляки” в значенні “ми, мешканці Великого князівства Литовського як порядні громадяни Речі Посполитої”, а русинам “gente Ruthenus, natione Polonus” – “з походження русин, нації політичної польської”. Перехід на польську мову спілкування був природним непримусовим процесом. Польська мова була міжетнічною мовою спілкування в державі литвинів, поляків та русинів. Після падіння Речі Посполитої і відходу її з теренів житомирського Полісся в 1793 році, мешканці Лезників продовжували називати себе поляками в значенні політоніма. А коли в середині XIX сторіччя почали зароджуватись сучасні нації, через прив’язаність до польської мови та культури Речі Посполитої політонім поляк став сприйматись його носіями як етнонім поляк, що було помилковим сприйняттям, але цілком закономірною трансформацією.

Серед мешканців села у 1811 році зустрічаємо родини чиншовиків Зубовичів (Зубовських), Шпаковських, Телецьких, Зубрицьких, Ґонґала (Ґаґан), Івановичів (Яновичів), Сульченковських, Сівак, Чепинок/Чепаног, Офенських/Єфенських, Ярошевичів, Зиґмунтів, Крентовських, Ґроховських/Ґрохольських, Касимчуків. Більшість із цих людей мешкала в поселенні ще у 1795 році. Коли воно належало Анджею Комару гербу власного, старості шоломицькому з пінського повіту, який сплавлявся річками Полісся, досліджував їхню глибину та займався справою спорудження каналу, який би з’єднував Віслу та Дніпро і відкривав судноплавний шлях з Балтійського до Чорного моря. Цілком можливо, що частина мешканців Буди Лезників могли прибути сюди з Пінська або пінського повіту разом з Анджеєм Комаром, але більшість мала походити з сусідніх сіл.

Анджей Комар був одружений з Ельжбєтою Завішею, яка в другому шлюбі побралася з маршалком Яном Завішею Чарним.
На момент 1811 року Анджей Комар вже продав Лезники маршалкові житомирського повіту і кавалерові Яну сину Анджея Завіші.
Частка назви Кутовська ймовірно походить від місцевих шляхтичів Кутовських, яких зустрічаємо в історичних джерелах, що стосуються середини XVII ст. в радомишльському повіті.

В 1853 році в Лезниках мешкали родини католицького віросповідання: Шацило, Тичина, Немежицькі (Немержицькі), Бартошевичі, Сорочинські, Расновські, Смик, Ваховські, Барановські, Сержанські, Талько, Скоковські, Симони, Заруцькі, Дідковські, Корицькі, Перегуда, Заброцькі (Забродзькі), Овчарські, Подґурські, Шимановські, Ґаґан. Бачимо майже цілковиту заміну мешканців села. Дрібні шляхтичі були вільними людьми і переселялись з села в село в пошуках вигідних умов та заробітку. Більшість з них оселялись в селах, де діяли дрібні підприємства, такі як буди (поташні), гути, рудні, тартаки, щоб працювати на них. В 1853 році село вже не називається Буда Лезники. Ймовірно, на той час підприємство в селі вже припинило свою діяльність, що спричинило відтік населення.
У 1906 році Лезник, село Фасівської волості Житомирського повіту Волинської губернії. Відстань від повітового міста 40 верст, від волості 7. Дворів 41, мешканців 366.

 Саме Лезниківське родовище розробляється з 1898 року.
У 1924 році на родовищі були добуті блоки для будівництва мавзолею В.І.Леніна. Лезниківським гранітом облицьовані елементи будівлі Університету імені Ломоносова, станція метро «Театральна» (м. Київ), а також безліч монументальних споруд і будівель. Район робіт добре геологічно вивчений, по ньому наявні геологозйомочні матеріали масштабу 1 : 200000 і 1 : 50000, в яких знайшли відображення всі матеріали загального характеру. Родовище вперше було розвідане в 1935-1936 роках. Розвідка у 1951 році проводилась організацією Укргеолнерудтрест. Встановлено, що для відкритої розробки придатна центральна частина родовища, площею 18,95 га. Граніт придатний для облицювально-декоративних виробів, бута й щебеня. Тоді ж вперше затверджені запаси граніту.
У 1958-1959 роках трестом «Київгеологія» проведена детальна розвідка Лезниківського родовища гранітів, якою визначено, що для відкритої розробки придатна ділянка родовища, яка примикає зі сходу до діючого кар`єру, характеризується потужністю вскришних порід й високоякісним гранітом, придатним для бута і щебеня. У 1973 році на Лезниківському родовищі проведені геологорозвідувальні роботи з метою вивчення можливості отримання гранітів в якості блочного облицювального каменю на площі, яка примикає з заходу до раніше вивченої. Проведеними роботами встановлено, що на розвіданій площі блочний граніт є, добича крупних блоків можлива, однак серед гранітів переважає рожево-червоний граніт. Запаси гранітів на ділянці розвідки складають 23,0 тис. м3.

 У 1974-1975 р.р. КГЕ «Укргеолбудм» проведена до розвідка родовища по площі й на глибину, в результаті якої встановлено, що переважно на родовищі представлені сірі й рожево-сірі й червоні граніти. Дорозвідка Лезниківського родовища 1984-1986 рр. проводилась з метою виявлення гранітів для виробництва блочної продукції, виділені площі, в межах яких можливий видобуток блочного граніту. На сьогодні в межах Лезниківського родовища промислова розробка проводиться на трьох ліцензійних ділянках: власне Лезниківське родовище, Ділянка Східна Лезниківського родовища та Ділянка Лизники-3 Лезниківського родовища. Крім того, враховуючи широку популярність і високі декоративні властивості каменю, вживалися неодноразові спроби щодо пошуків і розвідки нового об’єкту на різних флангах Лезниківського гранітного масиву.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ​​

Ми працюємо ринку гірничо-добувної промисловості більше 100 років, тому несемо повну відповідальність за цей процес. Повірте, що наша компанія виробляє продукцію абсолютно безпечно для навколишнього середовища. Ми проводимо щорічну сертифікацію нашої продукції на відповідність радіаційним та санітарним нормам.
Безсумнівно, Ви ніколи не пошкодуєте про співпрацю з нашою компанією. Професійна команда наших співробітників завжди готова протягнути руку допомоги та надати Вам найкращу продукцію.

About our company

«Leznykivsky Quarry» –  is one of the largest enterprises of Ukraine specializing in mining and processing of building stone. It is located 160 kilometers from Kyiv – near the village of Lyznyk, Zhytomyr district, Zhytomyr region.

The main activity of the enterprise is the extraction of building stone from its own deposit and its further processing.

0
+
years of enterprise development
0
+
thousand tons per year of crushed stone products produced

Our production

Our enterprise has processing shops equipped with high-quality equipment of German and Polish manufacturers – cutters, rope machines, polishing and shaping machines.

Which allows you to produce all types of paving stones – chipped, sawn, heat-treated and polished, architectural figures, tiles, wall stone, curb, slabs and others.

5469244b52e176eb6dd18541e1c27dc4_6

Natural stone processing department

Production of various granite products: sawing into slabs, polishing, heat treatment
20220415_112721

Block Department

Production of high-quality raw materials from the grant
macadam1

Crushing Plant

Production of crushed stone and crushed stone mixes
DCIM100MEDIADJI_0155.JPG

Department for the production of Paving stones

Production of crushed stone and chipped paving stones

ETERNITY OF BEAUTY IN EVERY PRODUCT!

When producing products, we always approach each order individually, especially if these products in the future decorate the place where they are installed and bring pleasure to everyone around for more than one age.

Вічність краси в кожному виробі!

Our story

The name Leznyk is a vivid and valuable testimony to the history of the settlement and the history of the language of the inhabitants of Polissia. Lezniki is a derivative of the appellation lesivo (blade in Polish). Poliskie blade or braid is a leather tool used in Polissia for moving along the trunks of tall trees that do not have knots, in order to extract honey from the sides (hives) hung high in the trees. Climbers are people who make blades. The name of the village indicates that people in Lezniki were engaged in woodworking and made blades for their own needs and, quite possibly, for fishing and selling blades in the markets in the town of Horoshki, or, if there were any, in Toporyshki. It is known that flying is a widespread occupation among the inhabitants of Polissia. There is evidence that they were involved in boating in nearby villages in the Volyn region and in Solodyry. In the 1860s, German colonists began to arrive in Leznyk.

In 1811, the village was called Buda Potasheva Kutovska Leznyki. At that time, since at least 1795, the village had been inhabited by free artisans, burghers, mainly from the small Russian, Polish and Lithuanian gentry, who were daily laborers and produced the potash necessary for the local huts – enterprises for the production of glass. The inhabitants of Buda Lezniki spoke Polish and possibly Ukrainian, had Latin and Greek names, were Roman Catholics and Greek Catholics. After Russia closed Greek-Catholic churches at the end of the 18th century. and the forced conversion of Greek Catholics into the Russian model of Orthodoxy, some of them began to go to church.The local residents were parishioners of the church of St. Tekla in Toporyshchi, which was built in the 1780s at the expense of Tekla Nemyrych.

Many local people who call themselves Poles are not ethnically Poles, although they may have some Polish ancestry. Their surnames indicate that most of them come from the ancient Belarusian and Ukrainian boyar and feudal families of the Grand Duchy of Lithuania from the territories of modern Belarus and Ukraine. After the Union of Lublin and the formation of the

Polish-Lithuanian Commonwealth, having agreed to the mutual integration of

Lithuanian-Russian lands and Polish lands, they were integrated into this state, considering it their own and themselves its citizens, calling themselves Poles, using this concept in the sense of a polytonym: “inhabitants the state of Polonia”, by analogy with Lithuanians as residents of Lithuania and Muscovites as residents of Muscovy. At the same time, this did not prevent

Lithuanians (modern Belarusians and Lithuanians) from writing: “we, Lithuanians, as good

Poles” in the sense of “we, residents of the Grand Duchy of Lithuania as decent citizens of the Commonwealth of Nations”, and for Ruthenians “gente Ruthenus, natione Polonus” – ” from the origin of the Ruthenians, the political Polish nation”. The transition to the Polish language of communication was a natural, non-forced process. Polish was the interethnic language of communication in the state of Lithuanians, Poles and Ruthenians. After the fall of the Polish-Lithuanian Commonwealth and its departure from the Zhytomyr Polissia in 1793, the inhabitants of Leznyk continued to call themselves Poles in the sense of a polytonym.And when modern nations began to emerge in the middle of the 19th century, due to attachment to the Polish language and culture of the Commonwealth of Nations, the polyonym Pole began to be perceived by its speakers as the ethnonym Pole, which was a mistaken perception, but a completely natural transformation.

Among the inhabitants of the village in 1811, we meet the families of Chinshov families Zubovych (Zubovsky), Shpakovsky, Teletsky, Zubrytsky, Gongal (Gagan), Ivanovich (Yanovich), Sulchenkovsky, Sivak, Chepinok/Chepanog, Ofensky/Yefensky, Yaroshevich, Zygmunt, Krentovsky, Grohovsky/ Groholskyi, Kasimchuki. Most of these people lived in the settlement as early as 1795. When it belonged to Andrzej Komar of his own coat of arms, the elder of Sholomytsia from the Pinsk district, who floated the rivers of Polissia, explored their depth and was engaged in the construction of a canal that would connect the Vistula and the Dnieper and open a navigable route from the Baltic to the Black Sea. It is quite possible that some of the inhabitants of Buda Lezniki could have come here from Pinsk or the Pinsk district together with Andrzej Komar, but the majority must have come from neighboring villages.

Andrzej Komar was married to Elzhbyeta Zavishe, who in her second marriage married Marshal Jan Zavishe Charny.

At the time of 1811, Andrzej Komar had already sold Lezniki to the marshal of Zhytomyr County and the knight Jana, son of Andrzej Zawisha.

Part of the name Kutovsk probably comes from the local Kutovsk nobles, who are found in historical sources relating to the middle of the 17th century. in the Radomyshl district.

1853, Catholic families lived in Lezniki: Shatsilo, Tychyna, Nemezhytskyi (Nemerzhytskyi),Bartoshevichi, Sorochynskyi, Rasnovskyi, Smik, Vakhovskyi, Baranovskyi, Serzhanskyi, Talko,Skokovskyi, Simony, Zarutskyi, Didkovskii, Korytskyi, Pereguda, Zabrotskyi (Zabrodzki ), Ovcharski, Podgurski, Szymanovski, Gagan. We see an almost complete replacement of the inhabitants of the village. Small nobles were free people and moved from village to village in search of favorable conditions and income. Most of them settled in villages where there were small enterprises, such as budi (potashni), guta, rudni, and saw mills, to work for them. In 1853, the village was no longer called Buda Leznyky. Probably, by that time, the enterprise in the village had already ceased its activities, which caused the population to leave.

In 1906, Leznyk, a village in Fasiv Volost, Zhytomyr County, Volyn Province. The distance from the county town is 40 versts, from the parish 7. There are 41 yards, 366 inhabitants.

The Leznykivsky deposit itself has been developed since 1898.

In 1924, blocks were mined at the deposit for the construction of the mausoleum of V. I. Lenin. Elements of the Lomonosov University building, Teatralna metro station (M.Kyiv), as well as many monumental structures and buildings. The area of works is geologically well studied, there are geological surveying materials on a scale of 1 : 200000 and 1 : 50000, which reflect all materials of a general nature. The deposit was first explored in 1935-1936. Exploration in 1951 was carried out by the organization Ukrgeolnerudtrest. It was established that the central part of the deposit, with an area of 18.95 hectares, is suitable for open development. Granite is suitable for facing and decorative products, rubble and crushed stone. At the same time, granite reserves were approved for the first time.

In 1958-1959, the “Kyivgeology” trust carried out a detailed survey of the Leznikov granite deposit, which determined that the area of the deposit adjacent to the active quarry from the east is suitable for open development, characterized by the strength of overburden rocks and high-quality granite, suitable for rubble and rubble . In 1973, geological exploration work was carried out at the Leznikov deposit in order to study the possibility of obtaining granites as a block facing stone in the area adjacent to the previously studied area from the west. The conducted works established that there is blocky granite in the explored area, the mining of large blocks is possible, but pink-red granite predominates among the granites. Granite reserves in the exploration area amount to 23,000 m3.

In 1974-1975 KGE “Ukrgeolbudm” carried out field and depth exploration of the deposit, as a result of which it was established that the deposit mainly consists of gray, pink-gray and red granites. The prospecting of the Leznikov deposit in 1984-1986 was carried out with the aim of identifying granites for the production of block products, the areas within which it is possible to extract block granite were selected. Today, within the boundaries of the Leznykivsky deposit, industrial development is carried out on three licensed sites: the Leznikovskoe deposit itself, the Eastern Section of the Leznykivsky deposit, and the Lyznyki-3 Section of the Leznykivsky deposit. In addition, taking into account the wide popularity and high decorative properties of the stone, repeated attempts were made to search for and explore a new object on different flanks of the Leznyk granite massif.

SOCIAL RESPONSIBILITY

We have been working in the mining industry market for more than 100 years, so we bear full responsibility for this process. Believe that our company produces products that are absolutely safe for the environment. We conduct annual certification of our products for compliance with radiation and sanitary standards.

Undoubtedly, you will never regret cooperation with our company. The professional team of our employees is always ready to lend a helping hand and provide you with the best products.